Doelstelling

 
Zinvolle (vrije)tijdsbesteding bieden aan mensen met autisme en of aanverwante stoornissen.
Doordat deze mensen veel aandacht, regelmaat, structuur, duidelijkheid en begeleiding vragen en nodig hebben is deze zorg thuis vaak moeilijk, zwaar en belastend om constant in te passen.
Meestal zijn er meerdere mensen in de thuissituatie die ook hun eigen aandacht nodig hebben of is de zorg van dien aard dat ouders / verzorgers niet eens aan zichzelf of hun sociale netwerk toe komen.
Mensen die geen onderwijs (meer) kunnen genieten en daardoor dagelijks thuis zitten of vele andere redenen, krijgen bij ons de kans om hun tijd zinvol in te vullen.
Op deze manier wordt de thuissituatie ontlast en krijgen deze mensen de kans zich te ontplooien, zich gewaardeerd en nuttig te voelen om wie ze zijn en niet om wat ze niet kunnen.
Juist doordat ze zichzelf mogen en kunnen zijn, het werken vanuit de basis van gelijkwaardigheid is dit hopelijk een aanzet voor verdere ontplooiing, ontwikkeling en een steun voor hun zelfvertrouwen.

Iedereen komt hier met een doel, hoe divers en uitdagend deze soms ook is, wij doen ons best om deze door middel van allerlei mogelijkheden te behalen.
Of dat nu buiten tijdens het dieren verzorgen is, tijdens het paarden borstelen, in de moestuin, spelen, binnen gezellig een spelletje doen, eten koken, kleuren of andere activiteiten is, hierin proberen wij samen de grens te verleggen of een uitdaging te bieden om zo vanuit een veilige basis te kunnen opbouwen en daarna uit te bouwen naar het einddoel toe.
Afhankelijk van ieders mogelijkheden en of leeftijd zal dit doel voor iedereen verschillend zijn, iedereen is immers uniek.
Dit alles met duidelijkheid, structuur, regelmaat en samen met enthousiast, gespecialiseerd en gediplomeerd personeel.
 

Drijfveer

 
Omdat wij zelf de ervaring en kennis hebben met kinderen met autisme, zijn we van mening dat een boerderijlocatie uitermate geschikt is voor deze groep mensen.

Door de jaren heen hebben wij zelf ervaren dat deze doelgroep, in letterlijke en figuurlijke zin, ruimte om zich heen nodig heeft om de drukte van alledag kwijt te kunnen. Zo willen wij deze mensen op een ongedwongen manier begeleiden, zodat alle prikkels van de afgelopen dag geneutraliseerd kunnen worden, ze niet meer op de tenen hoeven te lopen maar lekker zichzelf kunnen en mogen zijn. Dit kan door ze mee te laten helpen op de boerderij, door bijvoorbeeld bezig te zijn met dieren of op het land, maar ook gewoon een wandeling naar het bos geeft rust en biedt ontspanning.

Waar deze mensen vaak moeite mee hebben is de drukte van alledag. Allemaal prikkels, van mensen die wat van hun verwachten, de drukte van het verkeer, overal volle gebouwen en de vele geluiden die overal aanwezig zijn.
Dit oefent op hun een grote druk uit omdat ze het allemaal niet zo goed begrijpen, verwerken en kunnen relativeren.
Wat voor ons heel normaal lijkt te zijn, kan bij deze mensen vaak nog meer onrust opwekken.
Zij kunnen situaties niet inschatten en overzien, het is onduidelijk en onvoorspelbaar. Ook kunnen ze het vaak niet ordenen in wat belangrijk is en wat niet.

Door ze onder andere bezig te laten zijn met het verzorgen van de dieren, zoals aaien borstelen voeren verschonen van hokken enz., maakt vaak dat ze hiervan rustiger kunnen worden, waardoor ze zich ook meer kunnen ontspannen.
De meesten zullen dan vaak al snel merken dat dieren alleen maar rust en liefde verlangen zonder dat de dieren naar hun handicap kijken. Als je een dier met respect behandeld krijg je daar veel voor terug.

We hebben deze ervaring bij onze eigen kinderen bemerkt en gezien wat dit met hen deed en van daaruit willen we dit ook aan andere mensen met Autisme kunnen bieden.
Sleutelwoorden zijn dan ook VEILGHEID, PROFESSIONALITEIT, KWALITEIT en KLEINSCHALIGHEID

Ons gebouw en terrein voldoen aan alle eisen qua brand en veiligheid en arbo voorwaarden en jaarlijks wordt door externe instanties gecontroleerd. We vinden dit voor de veiligheid en kwaliteit dan ook erg belangrijk voor onze deelnemers, het personeel maar ook voor ons zelf.
Het verantwoordelijkheidsgevoel is hoog en daarom is het bij ons een eis dat er personeelsleden in het bezit zijn of komen van een BHV diploma en een ieder een verklaring omtrent gedrag kan overleggen.
Voor ons is iedere deelnemer even belangrijk en speciaal en daarom doen wij ons best om zoveel waar mogelijk rekenschap te houden met ieders wens.
Ons motto is dan ook “de verantwoordelijkheid houdt voor ons op bij het hek, maar de zorg niet“.
We kijken verder dan onze eigen ( werk) plek en gaan samen met ouders, verzorgers, scholen en instellingen in overleg om te kijken wat iedere deelnemer nodig heeft, wat zijn mogelijkheden om samen de zorgvraag rond en sluitend te maken.

Tijdens het verblijf op de Eschrand is er dag en nacht personeel aanwezig zodat er altijd direct professionele hulp geboden kan worden.
Mocht het nodig zijn om en in welke situatie ook dan zijn Henriet en Henk-jan altijd extra op achtervang aanwezig.
 
Even voorstellen
Doelstelling
Locatie
 
Begeleiding
Bekostiging
 
Contactgegevens
Eschrand autizorg
Esweg 29
7688 RA Daarle [OV]
Tel.: 0546-698444
info@eschrand.nl